Voor een sterk sociaal domein
Het sociaal domein heeft te maken met grote organisatorische opgaven. Daarom digitaliseren wij jouw volledige primair proces. Voorzien van de juiste informatie, op het juiste moment. INKIS ondersteunt outreachend werken en regisseren.
Zet de inwoner weer op de eerste plaats
Het is onze missie om professionals optimaal technologisch te ondersteunen. Dankzij onze apps kunnen de inwoner en de professional in één oogopslag samen doen wat nodig is.
We denken graag met je mee
Op maat zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Signaleren aan de voorkant én evalueren aan de achterkant? Collectief en individueel? INKIS ondersteunt jouw technologisch vraagstuk. In één platform.