Regie op zorg, samenwerken en innovatie… hoe ziet dat er uit? Als adviseur bij Stichting Optimale Samenwerking valt het me op dat het begrip regie vaak op verschillende manieren wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. Regie kent vele gedaanten (zoals netwerk-, proces,- casus en zelfregie) maar heeft in de kern betrekking op het organiseren van toegevoegde waarde op een gezamenlijk resultaat in de samenwerking. Met mijn gesprekspartners duid ik de ontwikkelingen die de noodzaak voor regie relevant maken. Ook ben ik benieuwd naar hoe zij elk op een belangrijk thema manoeuvreren en toegevoegde waarde creëren in een web van belangen en activiteiten.


ICT-keuzes in het sociaal domein

woensdag 11 mei 2022

Als bestuurder investeren in ICT? Tonny Verbraak deelt de uitdagingen die hij ziet bij bestuurders in het sociaal domein en de belangrijkste dilemma’s om af te wegen.

Digitale assets en informatiedeling

woensdag 20 april 2022

Een gesprek over digitale assets en informatiedeling nieuwe stijl. Weet jij wat de digitale assets zijn in je bedrijf? En ben je bekend met principes als FAIR-data of Linked-data? Arie Hakemulder legt ...lees meer Een gesprek over digitale assets en informatiedeling nieuwe stijl. Weet jij wat de digitale assets zijn in je bedrijf? En ben je bekend met principes als FAIR-data of Linked-data? Arie Hakemulder legt het ons uit....lees minder

Integriteit bij de politie

donderdag 18 november 2021

Een gesprek over integriteit bij de Politie. Gesprekspartner Paul Entken deelt zijn plannen wat betreft het bevorderen van integer handelen. Aan bod komen thema’s als corruptie, pesten en het opvragen ...lees meer Een gesprek over integriteit bij de Politie. Gesprekspartner Paul Entken deelt zijn plannen wat betreft het bevorderen van integer handelen. Aan bod komen thema’s als corruptie, pesten en het opvragen van informatie over burgers. Paul vertelt over de wijze waarop hij beleid vertaalt om dit in het hart en hoofd van zijn collega’s te krijgen....lees minder

Effect- en Predictievraagstukken

donderdag 01 juli 2021

Een gesprek over terugvalpreventie en machine learning in de ggz. Gesprekspartner Joran Lokkerbol is directeur ‘Economische evaluatie en machine learning’ bij het Trimbos instituut. Aan bod komt het g ...lees meer Een gesprek over terugvalpreventie en machine learning in de ggz. Gesprekspartner Joran Lokkerbol is directeur ‘Economische evaluatie en machine learning’ bij het Trimbos instituut. Aan bod komt het gebruik van data in de ggz. Lang stonden effectstudies in ‘randomized control trials’ centraal, maar aanwezige data biedt antwoord op nog veel meer vraagstukken in de zorg....lees minder

Vakmanschap in het sociaal domein

donderdag 17 juni 2021

Een gesprek over professionalisering en vakmanschap. Gejo Duinkerken werkt als veranderkundige met het Gilde Vakmanschap aan de ontwikkeling van een effectief sociaal domein. Hij deelt in zijn analyse ...lees meer Een gesprek over professionalisering en vakmanschap. Gejo Duinkerken werkt als veranderkundige met het Gilde Vakmanschap aan de ontwikkeling van een effectief sociaal domein. Hij deelt in zijn analyse waar het sociaal domein over gaat en zou moeten gaan. Voor de toekomst van het sociaal domein combineert hij relevante theorieën en praktijkervaringen tot een integraal verhaal dat richting geeft aan effectiviteitsverbetering....lees minder

Jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid

donderdag 10 juni 2021

Een enthousiast gesprek over jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid. Gesprekspartner Peter Ottens is oprichter van de YETS Foundation. Zijn liefde voor basketbal en oog voor wat jongeren nodig heb ...lees meer Een enthousiast gesprek over jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid. Gesprekspartner Peter Ottens is oprichter van de YETS Foundation. Zijn liefde voor basketbal en oog voor wat jongeren nodig hebben komen hier samen. En het gebruik van straattaal hoort daar niet bij....lees minder

Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid

donderdag 25 februari 2021

Een gesprek over regionale samenwerking op de thema’s Zorg en Veiligheid. Michiel Geuzinge licht vanuit zijn projectleidersrol de kenmerken en randvoorwaarden toe om te komen tot deze samenwerking. Aa ...lees meer Een gesprek over regionale samenwerking op de thema’s Zorg en Veiligheid. Michiel Geuzinge licht vanuit zijn projectleidersrol de kenmerken en randvoorwaarden toe om te komen tot deze samenwerking. Aan bod komen urgentiebesef, het kiezen voor een gezamenlijk thema, het formuleren van resultaten, het betrekken van ketenpartners, organisatiestructuren, samenwerkingsprocessen en datagedreven werken. Benieuwd naar de rol van Michiel in dit geheel? En hoe zit het met de bewoner? ...lees minder

Zorg on-demand

donderdag 11 februari 2021

Een gesprek over zorg on-demand. André Piso is eigenaar voor zorgplatform Dytter. Na een persoonlijke ervaring voelt André de noodzaak om de zorgmarkt te innoveren. Zijn kennis en ervaringen uit Silli ...lees meer Een gesprek over zorg on-demand. André Piso is eigenaar voor zorgplatform Dytter. Na een persoonlijke ervaring voelt André de noodzaak om de zorgmarkt te innoveren. Zijn kennis en ervaringen uit Sillicon Valley neemt hij mee om vraag en aanbod te matchen....lees minder

Regie op zorg en veiligheid

donderdag 04 februari 2021

Een gesprek over het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van Veilig Thuis als zorg en veiligheidspartner. Gesprekspartner Debbie Maas is bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter ...lees meer Een gesprek over het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van Veilig Thuis als zorg en veiligheidspartner. Gesprekspartner Debbie Maas is bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter Netwerk Veilig Thuis. Aan bod komt wat Debbie persoonlijk verstaat onder regie, hoe landelijke regievoering op zorg en veiligheid plaatsvindt en hoe dit wordt geregisseerd in complexe casuïstiek....lees minder

De puzzel van zorg en data

vrijdag 18 december 2020

Een gesprek over datascience in de zorg. Gesprekspartner Egge van der Poel is datascientist en publiek spreker. Het grote verhaal over de integratie van data en zorg wisselt hij met gemak af met concr ...lees meer Een gesprek over datascience in de zorg. Gesprekspartner Egge van der Poel is datascientist en publiek spreker. Het grote verhaal over de integratie van data en zorg wisselt hij met gemak af met concrete voorbeelden. De sociale en technische innovatie in andere sectoren heeft al plaatsgevonden terwijl volgens Egge in de zorg de puzzel nog gelegd wordt. Onderdeel van die puzzel zijn onbenutte data en onbenut sociaal kapitaal....lees minder

De vergeten groep in de psychische zorg

donderdag 26 november 2020

Een gesprek over psychische zorg voor ouderen, een vergeten groep in de klinische psychologie. Gesprekspartner Dorine van Driel promoveerde op het onderwerp onverklaarde lichamelijke klachten bij oude ...lees meer Een gesprek over psychische zorg voor ouderen, een vergeten groep in de klinische psychologie. Gesprekspartner Dorine van Driel promoveerde op het onderwerp onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen. In het gesprek wordt duidelijk hoe ouderen bij de hand kunnen worden genomen in het praten over deze klachten en hoe de dokter en de psycholoog elkaar op dit thema nog beter zouden kunnen vinden....lees minder

Vertel eens...

donderdag 12 november 2020

Een gesprek over mantelzorg dat een gezin na 22 jaar te veel wordt. Op zijn 16e verandert het leven van Twan, en dat van zijn gezin, doordat zijn moeder gehandicapt raakt en er een zware (mantel)zorgt ...lees meer Een gesprek over mantelzorg dat een gezin na 22 jaar te veel wordt. Op zijn 16e verandert het leven van Twan, en dat van zijn gezin, doordat zijn moeder gehandicapt raakt en er een zware (mantel)zorgtaak ontstaat. Na een periode van 22 jaar en een sluimerende verergering van de gezinsdynamiek zoekt hij zonder medeweten van zijn gezin hulp. De methode familiezorg blijkt een godsgeschenk voor hem en het gezin....lees minder

Sociaal werk in Groningen

donderdag 29 oktober 2020

Een gesprek over zelfredzaamheid, regie bij de inwoner en sociaal werk in een stad als Groningen. Gesprekspartner Geth Kuin duidt de huidige professionalisering van sociaal werk en het belang daarvan. ...lees meer Een gesprek over zelfredzaamheid, regie bij de inwoner en sociaal werk in een stad als Groningen. Gesprekspartner Geth Kuin duidt de huidige professionalisering van sociaal werk en het belang daarvan. Vanuit zijn vroegere ervaringen als jeugdwerker en zijn huidige rol als adjunct-directeur weet hij met concrete voorbeelden te schetsen waarom sociaal werk een boeiend en bloeiend vak is....lees minder

Regie op onze verzorgingsstaat

donderdag 22 oktober 2020

Een gesprek over de inrichting van onze verzorgingsstaat en regievoering vanuit Den Haag. Gesprekspartner Antoinette Laan is woordvoerder zorg voor de VVD. Ze licht met Rotterdamse nuchterheid de dyna ...lees meer Een gesprek over de inrichting van onze verzorgingsstaat en regievoering vanuit Den Haag. Gesprekspartner Antoinette Laan is woordvoerder zorg voor de VVD. Ze licht met Rotterdamse nuchterheid de dynamiek toe tussen ‘Den Haag’ en ‘lokale partners’. Duidelijk wordt hoe zij als lid van de Tweede Kamer voorwaarden schept om de mens, en niet de instituties, centraal te stellen....lees minder

Beslisregels vs. beslisruimte

donderdag 15 oktober 2020

Een gesprek over regievraagstukken in de GGZ. Gesprekspartner Fred Paling is voorzitter RvB bij GGZ Ingeest te Amsterdam. Hij deelt zijn visie op (datagedreven) samenwerking en het omgaan met beslisre ...lees meer Een gesprek over regievraagstukken in de GGZ. Gesprekspartner Fred Paling is voorzitter RvB bij GGZ Ingeest te Amsterdam. Hij deelt zijn visie op (datagedreven) samenwerking en het omgaan met beslisregels, uitzonderingscasus en beslisruimte in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we in de behoefte van onze kwetsbare burgers blijven voorzien?...lees minder

De essentie van sociaal werk

donderdag 08 oktober 2020

Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus h ...lees meer Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Sociaal Werk Theorie aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. In een beschouwend maar ook richtinggevend gesprek wordt duidelijk wat uitoefening van het vak in zou moeten houden en dat het zijn van generalist een specialisme op zich is. ...lees minder

Tellen en vertellen

donderdag 01 oktober 2020

Een gesprek over sociaal werk en het zichtbaar maken van impact. De toegevoegde waarde van datagedreven werken is evident voor gesprekspartner Eva Brouns (Sociaal Werk Nederland). De context, noodzaak ...lees meer Een gesprek over sociaal werk en het zichtbaar maken van impact. De toegevoegde waarde van datagedreven werken is evident voor gesprekspartner Eva Brouns (Sociaal Werk Nederland). De context, noodzaak en status van datagedreven Sociaal Werk zet ze helder uiteen. Duidelijk wordt dat het nodig is nu eerst tot betekenisvolle KPI’s te komen....lees minder

Regisseren vanuit verbinding

donderdag 24 september 2020

Een gesprek over verbindend leiderschap, luisteren naar de ander en over een middeleeuwse smokkelaar. Gesprekspartner Frans Wilms gebruikt zijn bestuurlijke ervaringen in het coachen van leidinggeven ...lees meer Een gesprek over verbindend leiderschap, luisteren naar de ander en over een middeleeuwse smokkelaar. Gesprekspartner Frans Wilms gebruikt zijn bestuurlijke ervaringen in het coachen van leidinggevenden in het maatschappelijk domein. Wat is verbindend leiderschap eigenlijk? En voor welk probleem is dit de oplossing?...lees minder

Veiligheidshuizen en regie

donderdag 17 september 2020

Wetenschapsaflevering. Een gesprek over veiligheidshuizen, netwerkregie en het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk. Gesprekspartner Remco Mannak is onderzoeker van netwerkdynamieken in ...lees meer Wetenschapsaflevering. Een gesprek over veiligheidshuizen, netwerkregie en het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk. Gesprekspartner Remco Mannak is onderzoeker van netwerkdynamieken in het publieke domein en neemt ons mee in de wereld van ‘doel georiënteerde netwerken’ en ‘innovatienetwerken’. In een regisserende rol kun je maar beter snappen in welk type netwerk je beweegt....lees minder

Zelfregie in de gehandicaptenzorg

donderdag 10 september 2020

Een gesprek over zelfregie in de gehandicaptenzorg. Gesprekspartner Joyce de Vries is de moeder van Britt (8). Wat betekent zelfregie voor Britt en Joyce? Joyce verwoordt open en direct hoe het is om ...lees meer Een gesprek over zelfregie in de gehandicaptenzorg. Gesprekspartner Joyce de Vries is de moeder van Britt (8). Wat betekent zelfregie voor Britt en Joyce? Joyce verwoordt open en direct hoe het is om regie te voeren op passende zorg. Duidelijk wordt wat er volgens Joyce nodig is om Britt richting te laten geven aan haar leven....lees minder

Je bent geen twee personen

donderdag 03 september 2020

Een gesprek over sociaal ondernemen en regie in de breedste zin van het woord. Gesprekspartner Harm van Ballegooy vertelt over zijn onderneming Zorgoppas, hij biedt een oplossing voor ouders van zorgb ...lees meer Een gesprek over sociaal ondernemen en regie in de breedste zin van het woord. Gesprekspartner Harm van Ballegooy vertelt over zijn onderneming Zorgoppas, hij biedt een oplossing voor ouders van zorgbehoevende kinderen die ook wel eens een avond vrij willen. Duidelijk wordt hoe je een cultuur van eigenaarschap creëert als het gaat om innovatie en impact in het sociaal domein. Verder vertelt Harm over hoe hij omgaat met het contrast tussen wenselijk en werkelijk gedrag en waarom hij zijn werk mee naar huis neemt....lees minder

De bal spelen, niet de man

woensdag 19 augustus 2020

Een gesprek over schaamte, familiegeheimen en het belang van open communiceren. Passende (mantel)zorg bieden gaat gesprekspartner Klaartje van Montfort (oprichter Expertisecentrum Familiezorg) aan het ...lees meer Een gesprek over schaamte, familiegeheimen en het belang van open communiceren. Passende (mantel)zorg bieden gaat gesprekspartner Klaartje van Montfort (oprichter Expertisecentrum Familiezorg) aan het hart. Bevlogen illustreert ze wat nodig is om versnippering tegen te gaan en echt vraaggericht te werken. Het aannemen van een open houding, het hanteren van een waarderende blik, en het aangaan van wederzijdse verantwoordelijkheid blijken cruciaal....lees minder

Only love can make a memory

maandag 27 juli 2020

Een gesprek over verantwoordelijkheid nemen, de belangrijkste uitdaging in het sociaal domein en over de liefdeslessen van Barbra Streisand. Gesprekspartner John Goedee is hoogleraar complexe samenwer ...lees meer Een gesprek over verantwoordelijkheid nemen, de belangrijkste uitdaging in het sociaal domein en over de liefdeslessen van Barbra Streisand. Gesprekspartner John Goedee is hoogleraar complexe samenwerkingsprocessen aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek ‘Samenwerken en Regisseren’. In een open gesprek wordt duidelijk dat regisseren een liefdevol proces is en dat een goede regisseur ego noch smaak in de weg laat zitten bij het organiseren van toegevoegde waarde....lees minder


Gezocht: Regisseurs!
Ken óf ben jij iemand in de zorg of in het sociaal domein die een regierol vervult of hier een eigen visie op nahoudt? Zou jij graag toelichten wat regie voor jou betekent en hoe je hier invulling aan geeft? Ik kom graag met je in contact.


Luister mee via jouw favoriete podcast kanaal

Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Integratiemanager)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
De Regisseur