Ouderenzorgapp

Onze app plaatst ouderen centraal binnen hun zorgnetwerk, waarbij ze de regie over hun eigen leven behouden met de ondersteuning van een toegewijde gemeenschap. Het biedt een eenvoudige manier om gezondheid, persoonlijke wensen en potentiële risico's te monitoren. Dankzij heldere communicatie en vloeiende samenwerking versterkt onze app de verbinding tussen ouderen en hun zorgverleners, die daardoor in staat zijn om actief belangrijke signalen te herkennen en daarop te reageren.

Een overzichtelijk dashboard voor zorgverleners zorgt ervoor dat gepaste ondersteuning steeds binnen handbereik is, perfect afgestemd op de unieke behoeften van iedere oudere. Op deze manier garanderen we een zorgomgeving die ouderen in staat stelt om met zelfvertrouwen en onafhankelijkheid te leven, ondersteund door een waakzaam en zorgzaam netwerk

De toenemende krapte in de zorg

In een samenleving waarin wij steeds ouder mogen worden, neemt de zorgvraag rondom ouderen toe. Met een groeiende zorgvraag en een beperkte zorgcapaciteit is het gebruik van de Ouderenzorgapp een mooie uitkomst voor de zorgprofessional en de ouderen in onze samenleving. De innovatieve app is ons antwoord op maatschappelijke uitdagingen in de zorgsector. Met het gebruik van de Ouderenzorgapp bieden wij de kans aan ouderen om zelf de regie over hun leven en gezondheid te behouden en daarnaast in nauw contact te staan met de zorgverlener. De Ouderenzorgapp versterkt niet alleen de zelfredzaamheid van senioren, maar ondersteunt ook zorgprofessionals. Dit resulteert in een sterker en veerkrachtiger zorgsysteem waarin ouderen sneller, gemakkelijker en beter gemonitord kunnen worden.

De toenemende krapte in de zorg

Verbeter de communicatie met uw cliënten

Verbeter de communicatie met uw cliënten door gebruik te maken van onze app, beschikbaar in meerdere talen. Door aanpassingen aan de specifieke behoeften van ouderen, bijvoorbeeld door instructievideo’s in verschillende talen, kunnen de ouderen de app gemakkelijker navigeren en gebruiken.

Productiviteitswinst tot wel 20%!

Ontdek hoe onze app niet alleen een productiviteitswinst van 20% voor zorgverleners realiseert door vermindering van administratieve lasten, maar ook significant bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Met meer keuzevrijheid en autonomie voor de patiënt en efficiëntere zorgverlening door actuele informatie, versterkt onze app de verbinding tussen zorgverleners en patiënten.

Ontwikkeld door en voor zorgverleners

De app is ontwikkeld om praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH'ers) te assisteren in het vroegtijdig herkennen en monitoren van cognitieve achteruitgang bij ouderen. Het doel van de app is om ouderen zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te laten behouden door op een efficiënte manier relevante informatie over hun cognitieve gezondheid te verzamelen.

De app bestaat uit 2 componenten: een zorgverlenersinterface en een ouderenportaal. In het ouderenportaal voeren ouderen gegevens in die POH’ers helpen in hun monitoring. Deze gegevens, bijvoorbeeld rondom de gezondheidssituatie of wensen over het levenseinde, komen terug in overzichtelijke rapportages die beschikbaar zijn voor de praktijkondersteuner. Op basis van deze informatie kan de juiste zorg worden in gezet.

Kernfunctionaliteiten

  • Cognitieve gezondheid: speciale aandacht voor het monitoren van zorgdiagnostiek bij cognitieve achteruitgang.
  • Monitoring: verzamelen van data aan de voorkant om een basis te vormen voor huisartsen en zorgverleners om een zorgroute te analyseren en adviseren.
  • Gebruikersbeheer: mogelijkheid voor ouderen om hun eigen gegevens te beheren en het bevordert zelfstandigheid en empowerment.
  • Regie en samenwerking: samenwerkende partners in één app.

Veiligheid en vertrouwen: jullie data is beschermd

INKIS B.V is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Hierdoor is jouw data altijd veilig en conform de normen. Dat is wel zo handig!

Veiligheid en vertrouwen: jullie data is beschermd

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. We zijn gevestigd in de regio Rotterdam in Capelle a/d IJssel. Neem contact op via 06-510 726 78, of plan een vrijblijvende demo.

Demo aanvragen